Blog

Přírodní škola na Libeňském ostrově

Myšlenka stará skoro 100 let znovu ožívá...

Centrum Loreto navazuje na Štorchovu ideu zapojit děti i dospělé znovu do přírody a komunity, kde mohou poznávat, učit se a tvořit v souladu s časem, prostorem a přírodními živly.

V letech 1926 – 1934 uskutečnil pedagog, autor slavné knihy Lovci mamutů, amatérský archeolog a skaut Eduard Štorch, svůj sen – se svými žáky zbudoval na Libeňském ostrově „DĚTSKOU FARMU„, kde část týdne probíhalo vyučování v přírodě.

Žáci se podílel na stavbě, pěstovali ovoce a zeleninu, trávili zde volný čas. Farma byla po vyučování otevřená i veřejnosti, v létě zde probíhaly tábory a bylo přístupné koupaliště.

Chod své dětské farmy Štorch organizoval i financoval sám (s výjimkou darů od prezidenta Masaryka) a obětoval jí veškerý čas, v němž nerozlišoval mezi rodinou a školou.

Štorch tehdy svojí myšlenkou nadchl organizace jako Svaz skautů, Československý červený kříž, Spolky Domovinu a Svépomoc, aby obsadily jednotlivé části a pomohly se správou.

V roce 1934 mu bohužel nebyla prodloužena nájemní smlouva a projekt se nepodařilo zopakovat kvůli konzervativnímu školskému systému, ale též kvůli Štorchova zranění z lyžařského kurzu.

Štorch měl vizi školy jako velké rodiny, kde se člověk učí a společně podílí na chodu školy, statku či domácnosti. Poznatky a dovednosti nabývá žák přirozeně a smysluplně ve všech oblastech potřebných pro život. Podobně vedl i svůj skautský oddíl. Hlásil se k hnutí tzv. EUBIOTIKY (dobrožití) a celým svým životem se tuto ideu snažil naplňovat.

Záměr společného trávení času a učení se v přírodě se opět uskuteční během tohoto léta, kdy Centrum Loreto připraví příměstské tábory „Libeňští šamani“ pro malé dobrodruhy ve věku od 5 do 11 let. Pro děti je připraven bohatý program s tvořivými dílnami, cvičením v přírodě, rozvojem komunikace a spolupráce.

Podrobné informace, termíny a přihlášení najdete v Kalendáři akcí

Zdroj: detskafarma.cz

© 2024 Loreto. Všechna práva vyhrazena.